CONTACT

VOLG

Interim-management, advies en coaching

HOME

OVERTUIGING EN WERKWIJZE

AANBOD

OPDRACHTGEVERS

SCHONE LEI

BLOG

Maak een nieuwe start, je kan altijd opnieuw beginnen

 

Ik geloof dat veranderen altijd mogelijk is. Daarom is het gezegde: 'met een schone lei beginnen' voor mij een essentieel uitgangspunt. Maak een nieuwe start en gooi de ballast uit het verleden overboord, maak schoon schip!

Deze manier van denken en handelen, biedt ruimte om stappen te zetten als individu, team of organisatie. Het verleden fungeert als leermiddel dat actief ingezet wordt om veranderingen in gang te zetten. In praktijk heb ik ervaren dat deze aanpak werkt. Er komt energie en motivatie vrij als het belemmerende 'oude' losgelaten kan worden en er weer met passie gewerkt kan worden.

 

Mijn methode van werken bestaat 3 onderdelen:

1. Analyse

In mijn aanpak wordt de wens van de opdrachtgever zo concreet mogelijk gemaakt om van daaruit te onderzoeken waar de belemmeringen zitten.

 

2.Synergie

In deze fase wordt er concreet gewerkt aan problemen die zijn vastgesteld. Er ligt een plan van aanpak waarin duidelijk is hoe de 'oude' manier van werken wordt omgezet in een nieuwe, energieke aanpak. Dit is een interactief proces waarin openheid en eerlijkheid centraal staan. Door middel van evaluatiemomenten wordt transparant naar alle betrokkenen melding gemaakt over voortgang en knelpunten. Er ontstaat meer vertrouwen, plezier en enthousiasme. Hardnekkige problemen worden onderkend en er worden keuzen gemaakt.

 

In deze fase gaat het om synergie te bewerkstelligen tussen medewerkers, tussen medewerkers en management èn tussen de instelling en haar omgeving.

 

3.Balans

De 3e fase staat in het teken van balans. Er is routine, duidelijkheid over de nieuwe aanpak en hoe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld. Urgente knelpunten zijn opgelost en er heerst een ontspannen sfeer. In deze fase is het van belang om de manier van (samen)werken, communiceren en waarderen in te bedden zodat de organisatie vanuit rust verder kan bouwen.

 

 

 

Samenwerken

 

Door samen te werken winnen we aan kracht en bundelen we expertise, ervaring en kennis.

In opdrachten worden soms andere kwaliteiten gevraagd die kunnen helpen om een organisatie een stap voorwaarts te laten zetten. Vanuit mijn werkervaring zijn er vele waardevolle contacten ontstaan die ingezet kunnen worden in opdrachten.

 

Twee specifieke collega ondernemingen zijn Couleur-Locale en Lexenzo

 

Couleur-Locale is een onderneming die in staat is energie te meten in organisaties volgens een specifieke methodiek.

 

 

Couleur-Locale en Schone Lei hebben een gezamenlijk aanbod voor organisaties gericht op energie en synergie.

 

 

Lexenzo is een onderneming die vorm geeft aan communicatie voor bedrijven. Lexenzo ontwikkelde de huisstijl van Schone Lei.

Bel Wim Verhoeven 06 - 300 39 212

of  mail naar info@schonelei.eu