CONTACT

VOLG

Interim-management, advies en coaching

HOME

OVERTUIGING EN WERKWIJZE

AANBOD

OPDRACHTGEVERS

SCHONE LEI

BLOG

Schone Lei: uw partner voor interim-management, advies, individuele coaching, teamcoaching en trainingen

 

 

Interim-management en projectmanagement

Door een grote mate van bekendheid met vraagstukken die

spelen in het onderwijs, justitie, welzijn en (jeugd)zorg kan de

bedrijfsvoering snel ter hand genomen worden. Hierdoor is het

mogelijk om tijdig en adequaat op managementniveau in te spelen

op de omstandigheden in het hier en nu. Vaardigheden op het

gebied van management, coachend leiderschap, bedrijfsvoering

en strategisch handelen zijn uitstekend ontwikkeld.

 

Advies en ondersteuning bij verandertrajecten

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Redenen om te veranderen kunnen te maken hebben met een andere managementstructuur, reorganisatie of een gewijzigde bedrijfsstrategie.

Schone Lei heeft veel ervaring en expertise opgedaan om organisaties te begeleiden in veranderingstrajecten. Als intermediair kan Schone Lei objectief de tools aanreiken om deze verandering succesvol af te ronden.

 

Teamcoaching

Teams kunnen het verschil maken of een onderneming succesvol kan zijn. Individuele kwaliteiten en talenten komen niet altijd goed tot wasdom in een groepsdynamisch proces. In teamcoaching staat centraal: het gezamenlijk kunnen werken aan bedrijfsdoelstellingen waarbij individuele talenten maximaal benut worden. Samenwerken, het kunnen afwegen van belangen, formuleren van randvoorwaarden en inzicht in groepsdynamica zijn onderwerpen die in teamcoaching aan de orde komen.

 

Individuele coaching

Door middel van coachtrajecten worden gecoachten  bewust van handelingen, patronen en  overtuigingen die in de weg staan om andere keuzen te maken en deze uit te voeren. Aan de hand van situaties in het hier en nu wordt het inzicht vergroot in belemmeringen en worden handelingsvaardigheden aangereikt. Bij individuele coaching staat een praktische insteek centraal waarbij een beroep gedaan wordt op bewustwording en lerend vermogen. De doelen worden smart geformuleerd, de duur van trajecten ligt tussen de 6 en 8 bijeenkomsten en de rapportage verschaft duidelijkheid over de bereikte resultaten.

 

Trainingen

Trainingen kunnen een belangrijke rol spelen om kennis en inzicht op te doen en gewenste vaardigheden aan te leren. Naast het geven van theoretische informatie zal het concreet oefenen aan de hand van praktijksituaties een belangrijke plaats innemen in de trainingen. De trainingen kunnen op maat gemaakt worden op grond van doelen die de opdrachtgever wenst te bereiken. Afspraken met betrekking tot duur, frequentie, groepsgrootte en locatie zijn in onderling overleg bespreekbaar.

Bel Wim Verhoeven 06 - 300 39 212

of  mail naar info@schonelei.eu